GEBOORTECENTRUM SOPHIA

SAMENWERKEN VOOR HOOGWAARDIGE ZORG

Het Geboortecentrum Sophia is ontstaan als samenwerking tussen Kraamzorg Rotterdam & omstreken, het Erasmus MC, Verloskundigen Rotterdam Oost en Verloskundigen Rotterdam West. Dankzij deze samenwerking kan het Geboortecentrum Sophia je de beste zorg van de hoogste kwaliteit garanderen voor, tijdens en na de geboorte.

ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS

KRAAMZORG ROTTERDAM

Kraamzorg Rotterdam wil haar dienstverlening zoveel mo-gelijk toepassen op jouw wensen. Wij bieden 7 dagen per week en 24 uur per dag kraamzorg thuis nadat je bent bevallen in het ziekenhuis, in een van onze geboortehotels of in het geboortecentrum Sophia.

ERASMUS MC

Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door on-derzoek en onderwijs. De afdeling Verloskunde & Gynaecologie wil op het gebied van vrouwen- gezondheidszorg een centrum zijn voor goede zorg, hoogwaardige kennis-ontwikkeling en overdacht.

 

VERLOSKUNDIGEN-
PRAKTIJK ROTTERDAM OOST

Wij zijn er trots op jullie welkom te heten in onze professionele praktijk, waarin wij onze passie en kennis inzetten voor de verloskunde en waarbij we ons samen met jullie verantwoordelijk voelen voor een optimaal verloop van zwangerschap. In onze praktijk werken we met negen vaste verloskundigen. Tijdens de zwangerschap zul je ons allemaal leren kennen.

VERLOSKUNDIGEN ROTTERDAM WEST

Verloskundigen Rotterdam West is een moderne, deskundige, zelfstandige ver-loskundigenpraktijk waarbij kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staat. Wij bieden op een verantwoorde en efficiente wijze, professionele verlos-kundige zorg. In goede samenwerking met andere disciplines vormen wij een sterke schakel in de Rotterdamse ketenzorg.