Raad van Toezicht

Geboortecentrum Sophia Holding BV is in eigendom van het Erasmus MC Zorg Holding BV (en 50% van Kraamzorg Rotterdam BV). Deze holding is 100% aandeelhouder van Geboortecentrum Sophia BV. Beide organisaties houden toezicht vanuit de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA controleert en adviseert de directie en geeft goedkeuring aan de jaarrekening, de begroting en het jaarverslag.

De AvA houdt zich in haar werkwijze aan de statuten en reglementen die in overeenstemming met de “governance code zorg” zijn opgesteld.

De directie van het geboortecentrum wordt vanuit Geboortecentrum Sophia BV gevoerd door Dr J.P. de Graaf (vanuit het Erasmus MC) en dhr. W. Croes (vanuit Kraamzorg Rotterdam).

De bezoldiging van bestuurders wordt bepaald door de AvA en is gebonden aan het maximum uit de Wet Normering Topinkomens (WNT).

WNT 2018 – 2022